Viện Hải Dương Học Nha Trang

Viện hải dương học Nha Trang là địa điểm du lịch thú vị, hấp dẫn cho khách trong và ngoài nước với bảo tàng các loài sinh vật nhiều trên thế giới.