Tháp Bà Ponagar Nha Trang - Let's Fly Travel

Tháp Bà Ponagar Nha Trang và truyền thuyết

Tháp Bà Ponagar Nha Trang luôn là địa điểm du lịch nổi tiếng, du khách tham quan tìm hiểu truyền thuyết của Tháp Bà Ponagar cũng như người Chăm.