lich nghi le 30.4 - 1.5.2017

Lịch Nghỉ Lễ 30/4 – 1/5/2017

Ngày 30/4 là ngày Chủ nhật nên công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào 2/5. Trong năm 2017, theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, dịp 30/4 và 1/5 năm 2017, công chức, người lao động sẽ được nghỉ từ 29/4 đến 2/5 do có ngày nghỉ lễ xen […]