Đảo Bãi Bàng Nha Trang và những vẻ đẹp tuyệt sắc

BÃI BÀNG NHA TRANG Đảo Bãi Bàng còn gọi là đảo Bàng Lớn là một hòn đảo lớn nằm trong Vịnh Nha Trang, đang được đưa vào địa điểm du lịch Nha Trang, đây là một hòn đảo chưa được biết nhiều về thông tin của nó nên tôi đã cho một chuyến du lịch…

  • 18/05/2019
  • 130

1900.636.332