Danh sách Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán Các Nước Tại Việt Nam

1. DANH SÁCH CÁC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN TẠI HÀ NỘI 

 

Đại sứ quán Mông Cổ

Địa chỉ: Số 5 Villa Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 845 3009 . Fax: +84 4 845 4954 Email: mongembhano[email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 9h00 – 12h00 & 15h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Ai Cập

Địa chỉ: 63 Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ. Điện thoại: +84 4 829 4999. Fax: +84 4 829 4997 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 – 15h00

 

Đại sứ quán Angeria

Địa chỉ: 13 Phan Chu Trinh. Điện thoại: +84 4 825 3865 / 933 2151. Fax: +84 4 826 0830 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00 – 16h00

 

Đại sứ quán Ấn Độ

Địa chỉ: 58-60 Trần Hưng Đạo. Điện thoại: +84 4 824 4989/ 90/ 94. Fax: +84 4 824 4998. Email:[email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h30

 

Đại sứ quán Hungary 

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5714/ 5. Fax: +84 4 771 5716. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h30 – 13h30

 

Đại sứ quán Inonesia

Địa chỉ: 50 Ngô Quyền. Điện thoại: +84 4 825 3353/ 7969. Fax: +84 4 825 9274 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Argentina

Địa chỉ: Tầng 8, toà nhà Deaha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 831 5262/3. Fax: +84 4 831 5288. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h00 – 16h00

 

Đại sứ quán Anh và Bắc Ai Len

Địa chỉ: Tầng 4, 5 – 31 Hai Bà Trưng. Điện thoại: +84 4 936 0500. Fax: +84 4 936 0561/ 2 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 16h30

 

Đại sứ quán Áo

Địa chỉ: Tầng 8, Prime Center, 53 Quang Trung . Điện thoại: +84 4 943 3050. Fax: +84 4 943 0355 Email: [email protected][email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 9h00 – 12h30 & 13h30 – 17h00

 

Đại sứ quán Ba Lan

Địa chỉ: 3 Chùa Một Cột Điện thoại: +84 4 845 2027. Fax: +84 4) 823 6914 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Bangladesh

Địa chỉ: Tầng 7, toà nhà Deaha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 6625. Fax: +84 4 771 6628 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Belarus

Địa chỉ: 52 Tây Hồ Điện thoại: +84 4 829 0494. Fax: +84 4 719 7125 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 – 18h00

 

Đại sứ quán Bỉ

Địa chỉ: Tầng 9 Hanoi Tower, 49 Hai Bà Trưng Điện thoại: +84 4 934 6179 / 80. Fax: +84 4 934 6183. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 16h00

 

Đại sứ quán Brazil

Địa chỉ: T72 – 14 Thuỵ Khuê. Điện thoại: +84 4 843 2544/ 0817. Fax: +84 4 843 2542. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 9h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Bruney

Địa chỉ: Villa 8 – 9, Phố Vạn Bảo Điện thoại: +84 4 726 2003. Fax: +84 4 726 2010 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 13h30 – 16h30 Thứ 6 : 8h30 – 12h00 & 14h30 – 16h30

 

Đại sứ quán Bungari

Địa chỉ: Số 5 phố Núi Trúc, Vạn Phúc Điện thoại: +84 4 845 2908. Fax: +84 4 846 0856 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Canada 

Địa chỉ: 31 Hùng Vương Điện thoại: +84 4 734 5000. Fax: +84 4 734 5049. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 : 8h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 13h30

 

Đại sứ quán Campuchia 

Địa chỉ: 71 Trần Hưng Đạo Điện thoại: +84 4 942 4788/ 4473/ 1149. Fax: +84 4 943 3225 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 14h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Cộng Hòa Séc 

Địa chỉ: 13 Chu Văn An Điện thoại: +84 4 845 4131. Fax: +84 4 823 3996. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 16h30 Lãnh sự: Thứ 2, 4, 6: 9h00 – 11h30

 

Đại sứ quán CuBa

Địa chỉ: 65A Lý Thường Kiệt. Điện thoại: +84 4 942 4775/ 5070/ 5071. Fax: +84 4 942 2426 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Lãnh sự: Thứ 3 – thứ 5: 14h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Đan Mạch

Địa chỉ: 19 Điện Biên Phủ Điện thoại: +84 4 823 1888. Fax: +84 4 823 1999 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 : 8h30 – 16h00 Thứ 6 : 8h30 – 15h00

 

Đại sứ quán Đức

Địa chỉ: 29 Trần Phú Điện thoại: +84 4 845 3836/ 7/ 843 0245/ 6. Fax: +84 4 845 3838 / 843 9969 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 11h30

 

Đại sứ quán Hà Lan

Địa chỉ: Tầng 6 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 831 5650. Fax: +84 4 831 5655 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Hàn Quốc

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5714/ 5. Fax: +84 4 771 5716 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h30 – 13h30

 

Đại sứ quán Hungari

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5714/ 5. Fax: +84 4 771 5716 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h30 – 13h30

 

Đại sứ quán IRaq

Địa chỉ: 50 Ngô Quyền. Điện thoại: +84 4 825 3353/ 7969. Fax: +84 4 825 9274 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Iran

Địa chỉ: 54 Trần Phú Điện thoại: +84 4 823 2068/ 9. Fax: +84 4 823 2120 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00 – 17h00 Thứ 7: 8h00 – 12h00

 

Đại sứ quán Israel 

Địa chỉ: 68 Nguyễn Thái Học. Điện thoại: +84 4 843 3140. Fax: +84 4 843 5760. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h00 Trừ thứ 6 : đến 16h00

 

Đại sứ quán Lào

Địa chỉ: 22 Trần Bình Trọng Điện thoại: +84 4 942 4576. Fax: +84 4 822 8414. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 13h00 – 16h00

 

Đại sứ quán Libya

Địa chỉ: A3 Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 845 3379. Fax: +84 4 845 4977. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00 – 16h00

 

Đại sứ quán Malaysia

Địa chỉ: 43 – 45 Điện Biên Phủ. Điện thoại: +84 4 734 3836. Fax: +84 4 734 3829 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h00 & 13h15 – 16h45 Thứ 6 : 8h00 – 12h30 & 14h15 – 16h45

 

Đại sứ quán Mehico

Địa chỉ: Địa chỉ: T11, 14 Thụy Khuê Điện thoại: +84 4 847 0948. Fax: +84 4 847 0949 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00 – 15h00

 

Đại sứ quán Mianmar

Địa chỉ: A3 Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 845 3369. Fax: +84 4 845 2404. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00

 

Đại sứ quán Mỹ

Địa chỉ: 7 Láng Hạ. Điện thoại: (84-4) 772 1500. Fax: +84 4 772 1510 Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Nauy

Địa chỉ: Metropole Centre, 56 Lý Thái Tổ. Điện thoại: +84 4 826 2111. Fax: +84 4 826 0222 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 -16h00

 

Đại sứ quán Nam Phi

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà trung tâm, 31 Hai Bà Trưng. Điện thoại: +84 4 936 2000 Fax: +84 4 936 1991 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 12h45 – 17h00

 

Đại sứ quán Nga 

Địa chỉ: 191 Đường La Thành. Điện thoại: (84-4) 833 6991/ 2. Fax: (84-4) 833 6995. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2, 4, 5 8h00 – 13h00 & 15h30 – 19h10 Thứ 3, thứ 6 : 8h00 – 13h00

 

Đại sứ quán New Zealand

Địa chỉ: Tầng 5, 63 Lý Thái Tổ. Điện thoại: +84 4 824 1481. Fax: +84 4 824 1480. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 12h00 & 13h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Palestine

Địa chỉ: E4b Trung Tự Điện thoại: +84 4 852 4013. Fax: +84 4 834 9696. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6: 8h00 – 15h00

 

Đại sứ quán Phần Lan

Địa chỉ: 31 Hai Bà Trưng. Điện thoại: +84 4 826 6788. Fax: +84 4 826 6766 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 13h00

 

Đại sứ quán Pháp

Địa chỉ: 57 Trần Hưng Đạo. Điện thoại: +84 4 943 7719. Fax: +84 4 943 7236. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 18h00

 

Đại sứ quán Philipines

Địa chỉ: 27BTrần Hưng Đạo. Điện thoại: +84 4 943 7948/ 9826/ 7873. Fax: +84 4 943 5760. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8:00 – 12h00 & 13h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Rumania

Địa chỉ: 5 Lê Hồng Phong. Điện thoại: +84 4 845 2014. Fax: +84 4 834 0922. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h00-14h00 Lãnh sự: Thứ 3, 5 : 9h00 – 12h00

 

Đại sứ quán Singapore

Địa chỉ: 41 Trần Phú. Điện thoại: +84 4 823 3965/ 6. Fax: +84 4 733 7627. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h00

 

Đại sứ quán Slovakia

Địa chỉ: 6B Lê Hồng Phong. Điện thoại: +84 4 845 4334/ 5. Fax: +84 4 845 4145. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h30 & 13h30 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 13h30

 

Đại sứ quán Srilanka

Địa chỉ: Địa chỉ: 55B Trần Phú Điện thoại: (84-4) 734 1894 Fax: (84-4) 734 1897 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 16h30

 

Đại sứ quán Tây Ban Nha

Địa chỉ: Tầng 15, toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5207/ 8/ 9. Fax: +84 4 771 5206. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 15h30

 

Đại sứ quán Thái Lan

Địa chỉ: 63-65 Hoàng Diệu. Điện thoại: +84 4 823 5092/ 4. Fax: +84 4 823 5088. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00

 

Đại sứ quán Thỗ Nhĩ Kì

Địa chỉ: Tầng 4 toà nhà Sao Bắc, 4 Dã Tượng. Điện thoại: +84 4 822 2460. Fax: +84 4 822 2458. Emaill: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Thụy Điển

Địa chỉ: 2 Núi Trúc, Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 726 0400. Fax: +84 4 823 2195. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h00 – 12h00 & 13h00 – 16h30 Thứ 6 : 8h00 – 13h00 Lãnh sự: Thứ 2 – thứ 6: 9h00 – 11h00

 

Đại sứ quán Thụy Sĩ 

Địa chỉ: Tầng 15, 44B Lý Thường Kiệt. Điện thoại: +84 4 934 6589. Fax: +84 4 934 6591. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 8h30 – 12h00 & 13h00 – 17h30 Thứ 6 : 8h30 – 12h30

 

Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên

Địa chỉ: 25 Cao Bá Quát. Điện thoại: +84 4 845 3008. Fax: +84 4 823 1221. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 11h00 & 14h30 – 17h00

 

Đại sứ quán Trung Quốc

Địa chỉ: 46 Hoàng Diệu. Điện thoại: +84 4 845 3736. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 14h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Úc

Địa chỉ: 8 Đào Tấn. Điện thoại: +84 4 831 7755. Fax: +84 4 831 7711. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12 & 13h00 – 17h00

 

Đại sứ quán Ukraina 

Địa chỉ: 49 Nguyễn Du. Điện thoại: +84 4 943 2764. Fax: +84 4 943 2766. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h30

 

Đại sứ quán Ý 

Địa chỉ: 9 Lê Phụng Hiểu. Điện thoại: +84 4 825 6246/ 56. Fax: +84 4 826 7602 . Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 13h00 & 14h00 – 17h00

 

2. DANH SÁCH CÁC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN TẠI TP HỒ CHÍ MINH

 

Tổng lãnh sự Ấn Độ

Địa chỉ: 49 Trần Quốc Thảo, Q 3. Điện thoại: +84 8 930 3539/ 7498. Fax: +84 8 930 7495. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h30

 

Tổng Lãnh sự Anh và Bắc Ai Len

Địa chỉ: 25 Lê Duẩn, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 8433. Fax: +84 8 822 1917. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00

 

Tổng lãnh sự Ba Lan

Địa chỉ: Tầng 11 Saigon Centre, 65 Lê Lợi. Điện thoại: +84 8 914 2883 .Fax: +84 8 914 2884. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

 

Tổng lãnh sự Bỉ 

Địa chỉ: Tầng 17, Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ. Điện thoại: +84 8 821 9354. Fax: +84 8 821 9304. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 : 9h00 – 12h00

 

Tổng lãnh sự Canada

Địa chỉ: 235 Đồng Khởi, Q 1. Điện thoại: +84 8 854 5025. Fax: +84 8 829 4528. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 : 8h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 13h30

 

Tổng Lãnh sự Campuchia

Địa chỉ: 41 Phùng Khắc Khoan, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 2751. Fax: +84-8) 827 7696. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 07.30 – 11h30 & 14h00 – 17h00

 

Tổng lãnh sự Cộng hòa Séc

Địa chỉ: 28 bis Mạc Đĩnh Chi, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 0585. Fax: +84 8 822 6043. Email: [email protected]

 

Tổng lãnh sự CuBa 

Địa chỉ: 45 Phùng Khắc Khoan, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 7350. Fax: +84 8 829 5293. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 13h30 – 16h30

 

Tổng lãnh sự Đức

Địa chỉ: 126 Nguyễn Đình Chiểu, Q 3. Điện thoại: +84 8 829 1967. Fax: +84 8 823 1919 Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 8h30 – 11h30

 

Tổng lãnh sự Hà Lan

Địa chỉ: Saigon Tower 29 Lê Duẩn, Q 1. Điện thoại: +84 8 823 5932. Fax: +84 8 823 5934. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 12h30 – 16h30

 

Tổng lãnh sự Hàn Quốc

Địa chỉ: 107 Nguyễn Du, Q 1. Điện thoại: +84 8 822 5757. Fax: +84 8 822 5750. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6: 8h30 – 17h30

 

Tổng Lãnh sự Hungari 

Địa chỉ: 22 Phùng Khắc Khoan, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 0130. Fax: +84 8 829 2410. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 5 : 8h00 – 17h00 Thứ 6 : 8h00 – 12h00

 

Tổng lãnh sự Indonesia

Địa chỉ: 18 Phùng Khắc Khoan, Q 1. Điện thoại: +84 8 825 1888. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 16h30

 

Tổng lãnh sự Lào

Địa chỉ: 93 Pasteur. Điện thoại: +84 8 829 7667. Fax: +84 8 829 9272. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 11h30 & 13h00 – 16h00

 

Tổng lãnh sự Malayxia 

Địa chỉ: 1208 số 2 Ngô Đức Kế, Q 1. Điện thoại: +84 8 829 9023. Fax: +84 8 829 9027. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h30 – 16h30

 

Tổng Lãnh sự Mỹ

Địa chỉ: 4 Lê Duẩn, Q 1. Điện thoại: +84 8 822 9433. Fax: +84 8 822 9434. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00

 

Tổng Lãnh sự Nga

Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan, Q 3. Điện thoại: +84 8 930 3936. Fax: +84 8 930 3937. Email: [email protected] Lịch làm việc: Thứ 2, 4, 5 8h00 – 13h00 & 15h30 – 19h10 Thứ 3, Thứ 6 : 8h00 – 13h00

 

Tổng lãnh sự Nhật Bản 

Địa chỉ: 13-17 Nguyễn Huệ, Q 1. Điện thoại: +84 8 822 5341 / 829 1341. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 8h00 – 12h00 & 13h45 – 17h15

 

Tổng lãnh sự New Zealand

Địa chỉ: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q .1 Điện thoại: +84 8 822 6907/ 6. Fax: +84 8 822 6905. Lịch làm việc: Thứ 2 – thứ 6 : 9h00 – 12h00

 

Let’s Fly Travel chuyên Dịch vụ làm trọn gói visa đi nước ngoài. Bạn tư vấn thủ tục làm visa tại Let’s Fly Travel luôn nhận được các tiện ích miễn phí tuyệt vời với:

– Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến dịch vụ như:

– Tư vấn các thủ tục để được cấp visa;

– Tư vấn thủ tục làm visa

– Tư vấn về thời hạn đóng visa, gia hạn visa…

– Tư vấn chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu chuẩn theo quy định của.

– Tư vấn các vấn đề liên quan khác liên quan.

– Dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

– Đại diện nhận và trả visa cho khách hàng.

– Đặt vé máy bay giá rẻ đi từ các hãng hàng không hàng đầu.

– Đặt phòng khách sạn tại

– Tổ chức tour du lịch với những điểm đến tuyệt vời.

….

Nếu bạn vẫn còn chưa rõ hoặc cần tư vấn các dịch vụ làm visa khác xin mời liên hệ ngay với  phòng tư vấn visa của Let’s Fly Travel để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ dịch vụ tốt nhất.

Ngoài visa , Let’s Fly Travel nhận tư vấn visa đi đến hơn 150 điểm đến khác trên toàn thế giới cho các chuyến đi của bạn.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhiệt tình và phục vụ tốt nhất.

 

LET’S FLY TRAVEL SERVICES LIMITED COMPANY

Địa chỉ: 172/14/4 Bạch Đằng, Nha Trang.

TEL: 1900.63.63.32 | Hotlines: 0916745683 Mr Thuận.

Viber, Zalo: 0916745683 – Sky: Letsflytravel2010

Web: www.letsflytravel.vn – Email: [email protected]

TOUR ĐANG HOT HIỆN NAY

Tour 4 Đảo Nha Trang

Tour 4 Đảo Nha Trang

Đảo San Hô - Đảo Hòn Một - Hồ cá Trí Nguyên - Bãi Tranh - Làng Chài

Giá chỉ: 690.000 vnđ

Tour 3 Đảo VIP Nha Trang - Hòn Tằm

Tour 3 Đảo VIP Nha Trang - Hòn Tằm

Đảo San Hô - Làng Chài - Hòn Tằm

Giá chỉ: 650.000 vnđ

Tour 3 Đảo Nha Trang

Tour 3 Đảo Nha Trang

Vịnh San Hô - Con Sẻ Tre - Vịnh San Hô 2

Giá chỉ: 500.000 vnđ

Tour Hòn Tằm Nha Trang 1 Ngày

Tour Hòn Tằm Nha Trang 1 Ngày

Hòn Tằm Resort

Giá chỉ: 650.000 vnđ

Tour Hang Rái - Vĩnh Hy - Vườn Nho - Đồng Cừu

Tour Hang Rái - Vĩnh Hy - Vườn Nho - Đồng Cừu

Nha Trang - Hang Rái - Vườn Nho - Đồi Cừu

Giá chỉ: 600.000 vnđ

Tour Điệp Sơn - Dốc Lết Nha Trang 1 Ngày

Tour Điệp Sơn - Dốc Lết Nha Trang 1 Ngày

Nha Trang - Điệp Sơn - Dốc Lết

Giá chỉ: 550.000 vnđ

Tour Gành Nhảy 1 Ngày

Tour Gành Nhảy 1 Ngày

Nha Trang - Gành Nhảy - I'Resort

Giá chỉ: 750.000 vnđ

Tour Tanyoli – Hang Rái – Vườn Nho Ninh Thuận 1 Ngày

Tour Tanyoli – Hang Rái – Vườn Nho Ninh Thuận 1 Ngày

Tour Tanyoli – Hang Rái – Vườn Nho

Giá chỉ: 690.000 vnđ

Hotline 24/24
1900.63.63.32 09167.456.83 0914.675.024 Tư vấn Zalo Chat Facebook