Dịch vụ visa tại Nha Trang

Cấp thẻ tạm trú Tại Nha Trang

Thủ tục tạm trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài sẽ thuận lợi nếu người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú. Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam bao gồm: –  Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở […]

Dịch vụ visa tại Nha Trang

Thẻ tạm trú và các thông tin hữu ích

1.Thẻ tạm trú là gì? Thẻ tạm trú còn được hiểu là loại visa Việt Nam dài hạn – thị thực dài hạn được cấp cho người nước ngoài là người có giấy phép lao động, người nước ngoài là người bỏ vốn vào đầu tư ở Việt Nam, hoặc thân nhân của những người […]