Dịch vụ visa tại Nha Trang

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động – Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài Theo quy định Nghị định 102/2013/NĐ–CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì bỏ khái niệm “Gia hạn giấy phép lao […]